Centrum Veilig Wonen Informatiepunt

Schade melden

Schade die is veroorzaakt door aardbevingen door gaswinning kunt u melden bij Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam. CVW is zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar via  telefoonnummer 0800 289 66 36 (gratis). 

CVW is sinds 5 januari 2015 verantwoordelijk voor het herstellen van schade, veroorzaakt door aardbevingen. CVW lost uw schade zo snel en zorgvuldig mogelijk op. NAM heeft de afhandeling van schade in de loop van 2015 gefaseerd aan CVW overgedragen. Uiteraard informeren we altijd de betrokken bewoners, vóórdat een schadedossier overgedragen wordt aan CVW. 

Kijk voor meer informatie op de website van Centrum Veilig Wonen. 

Of ga direct naar het schadeformulier om schade te melden. 

CVW is bereikbaar via: 

Buxzijlweg 1 (bezoekadres)
9902 SB  Appingedam
E-mail: info@cvw.nl
Telefoon: 0800 – 289 66 36 (gratis)
www.centrumveiligwonen.nl

Centrum Veilig Wonen informatiepunt

Een schadeformulier kunt u ook ophalen bij het Centrum Veilig Wonen informatiepunt in Loppersum. Hier kunt u ook dagelijks terecht met vragen over schadeherstel. Het informatiepunt is geopend tijdens kantooruren en is gevestigd in de centrale hal van het gemeentehuis in Loppersum.

Voortgang schadeafhandeling

In onderstaand schema vindt u - voor de geselecteerde periode - het aantal ontvangen schademeldingen, het aantal uitstaande eerste voorstellen voor schadeherstel en het aantal geaccepteerde voorstellen, afgezet tegen het aantal aarbevingen voor dezelfde periode.

Meer over Schade en overlast

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Schade aan bedrijfspanden

Aardbevingen kunnen ook schade veroorzaken aan uw bedrijfspand. Ook deze schade kunt u melden bij Centrum Veilig Wonen.

Klachtenformulier

NAM hecht veel waarde aan een goede relatie met haar buren. Klachten en reacties kunt u bij ons altijd kwijt.

Wellicht ook interessant

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Bodemdaling door gaswinning

Gaswinning uit het Groningen-gasveld veroorzaakt bodemdaling. Bodemdaling kan onder andere het waterpeil beïnvloeden en aardbevingen veroorzaken.