Onze activiteiten kunnen schade of overlast veroorzaken. Uiteraard proberen we dit te beperken. Mocht er toch schade zijn dan zijn er verschillende formulieren om deze schade snel aan NAM te kunnen melden. Dat geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor schade die bedrijven willen melden. Ook hebben we een speciale Schadeprocedure, via een speciaal formulier kunt u uw klacht over NAM kenbaar maken.

Voor schade als gevolg van gaswinning uit het Groningen-gasveld zijn specifieke afspraken gemaakt. Hiervoor kunt u terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Op dit moment onderzoek het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hoe ze in Nederland om wil gaan met schades ten gevolge van alle mijnbouwactiviteiten inclusief de kleine gasvelden (gasvelden buiten het Groningen-gasveld). Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we u hierover informeren. In de tussentijd kunt U schade voortkomend uit kleine velden bij NAM melden.

Meer over Schade en overlast

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Schade door aardbevingen in Groningen

Schade, veroorzaakt door aardbevingen door gaswinning, meldt u bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Dit kan op vele manieren, kijk op de website van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wat voor u de handigste wijze is.

NAM Bedrijvenloket

Aardbevingen kunnen ook schade veroorzaken aan uw bedrijfspand. Ook deze schade kunt u melden bij Centrum Veilig Wonen.

Wellicht ook interessant

Contact en pers

Heeft u vragen over de activiteiten van NAM? Wij lichten vragen of onduidelijkheden aan u toe in een persoonlijk gesprek.

Klachtenformulier

NAM hecht veel waarde aan een goede relatie met haar buren. Klachten en reacties kunt u bij ons altijd kwijt.

Meldpunt contractors

Formulier voor medewerkers van (sub)contractors werkzaam op NAM-locaties om melding te doen van verbetermogelijkheden of onrechtmatigheden.