Centrum Veilig Wonen Informatiepunt

Is uw bedrijfspand een (rijks)monument?

Als uw bedrijfspand een (rijks)monument is, kan de procedure voor schadeherstel afwijken. Het is belangrijk dat u bij uw schademelding vermeldt dat het om een monument gaat.

Centrum Veilig Wonen

CVW is bereikbaar via:
Buxzijlweg 1 (bezoekadres)
9902 SB Appingedam
E-mail: info@cvw.nl
Telefoon: 0800 – 289 66 36 (gratis)

www.centrumveiligwonen.nl

Centrum Veilig Wonen informatiepunt

Een schadeformulier kunt u ook ophalen bij het Centrum Veilig Wonen informatiepunt in Loppersum. Hier kunt u ook dagelijks terecht met vragen over schadeherstel. Het informatiepunt is geopend tijdens kantooruren en is gevestigd in de centrale hal van het gemeentehuis in Loppersum.

NAM Bedrijvenloket

Het schadeprotocol voorziet in vergoeding voor kosten direct samenhangend met schade veroorzaakt door aardbevingen en het herstel daarvan (denk aan de tijdelijke sluiting van een winkel in verband met herstelwerkzaamheden).

Mochten ondernemers menen dat er daarnaast sprake is van andere, structurele, omzetschade die wordt veroorzaakt door aardbevingen dan kan dit worden gemeld bij het NAM bedrijvenloket.

Voordat uw claim in behandeling wordt genomen, dient u inzage te geven in de relevante financiële stukken, zoals jaarrekeningen.

NAM zal de claim beoordelen en zo nodig de hulp inschakelen van een accountant. U kunt het bedrijvenloket bereiken via het volgende e-mailadres: bedrijvenloket@nam.nl

Verder lezen over dit onderwerp

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Schade door aardbevingen in Groningen

Schade, veroorzaakt door aardbevingen door gaswinning, meldt u bij Centrum Veilig Wonen. Dit kan op vele manieren, kijk op de website van CVW wat voor u de handigste wijze is.

Klachtenformulier

NAM hecht veel waarde aan een goede relatie met haar buren. Klachten en reacties kunt u bij ons altijd kwijt.

Wellicht ook interessant

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Bodemdaling door gaswinning

Gaswinning uit het Groningen-gasveld veroorzaakt bodemdaling. Bodemdaling kan onder andere het waterpeil beïnvloeden en aardbevingen veroorzaken.