Sterkte van gebouwen

Ingenieursbureau Arup onderzocht in 2013 hoe sterk gebouwen zijn wanneer een aardbeving plaatsvindt in het Groningen-gasveld.

Onderzoek naar de sterkte van huizen

Uiteraard willen de inwoners van Groningen veilig wonen, ook als er mogelijk zwaardere aardbevingen plaatsvinden. We blijven daarom onderzoek uitvoeren.

Uitgelicht

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Bodemdaling door gaswinning

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook aardgaswinning kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.