Pilot Nieuwbouwregeling

We willen graag dat mensen bij nieuwbouw rekening houden met het aardbevingsrisico door gaswinning. Met de pilot Nieuwbouwregeling willen we dit zo gemakkelijk mogelijk maken. Dit doen we met zowel technische- als financiële ondersteuning. We willen ervoor zorgen dat vooral nieuwbouwplannen in de gemeenten met aardbevingsrisico’s worden ondersteund.

Nieuwbouw-innovatieregeling

De Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich op innovatieve oplossingen voor bevingsbestendigere nieuwbouw in de regio. De regeling is voor ondernemers, ontwerpers en andere aandragers van ideeën. We willen een situatie creëren waarin meer ideeën getest en nader onderzocht kunnen worden. Bovendien organiseert en faciliteert het Team Nieuwbouw van NAM het delen van kennis. Bijvoorbeeld door het organiseren van sessies voor kennisuitwisseling, het publiceren van leidraden en het verzorgen van presentaties en lezingen.

Meer over Veiligheid bij aardbevingen

Sterkte van gebouwen

Ingenieursbureau Arup onderzocht in 2013 hoe sterk gebouwen zijn wanneer een aardbeving plaatsvindt in het Groningen-gasveld.

Uitgelicht

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.