Richtlijn aardbevingsbestendig bouwen

De NEN ontwikkelde de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen. Het is een hulpmiddel bij bepaling of nieuwe of bestaande gebouwen in Groningen bestand zijn tegen aardbevingen. In de richtlijn staan praktische methoden en rekenregels.

In Nederland was nog geen ervaring met aardbevingsbestendig bouwen. Daarom ontwikkelde  NEN, samen met experts, de richtlijn. Een eerste versie is in december 2015 gepubliceerd. De richtlijn wordt op dit moment nog verder ontwikkeld, hierbij worden laatste inzichten verwerkt. De definitieve versie van de richtlijn wordt uiteindelijk aangewezen in de Regeling bouwbesluit. Vanaf dat moment is NPR 9998 verplicht.

De bouwsector is al praktisch aan de slag met nieuw- en verbouwprojecten. Het NEN organiseerde trainingen voor constructeurs. Zo kunnen constructeurs leren hoe de richtlijnen toegepast kunnen worden bij bouwontwerpen. Ook het EPI-kenniscentrum in Groningen helpt om vakmensen bij te scholen. Dit wordt komende periode voortgezet.

Meer over Veiligheid bij aardbevingen

Sterkte van gebouwen

Ingenieursbureau Arup onderzocht in 2013 hoe sterk gebouwen zijn wanneer een aardbeving plaatsvindt in het Groningen-gasveld.

Meedenken over veiliger bouwen

Voor het versterken en veiliger maken van bestaande bouw is innovatie en kennisontwikkeling nodig. In de regio wordt energie en denkkracht gestoken in oplossingen voor deze problematiek.

Bevingsbestendiger nieuwbouw

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen vanuit de Nieuwbouwregeling. 

Uitgelicht

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Herijkte Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.