Veiliger bouwen met innovatie en kennisontwikkeling

We zoeken naar oplossingen die niet alleen technisch goed uitgedacht zijn. De oplossingen moeten op grote schaal kunnen worden uitgevoerd door aannemers uit de regio. Ook moeten ze acceptabel zijn voor huiseigenaren. Met elkaar ontwikkelen en toetsen we methoden, zodat gebouwen boven het Groningen-gasveld sneller en beter versterkt kunnen worden.

Ideeënloket bevingsbestendig bouwen

NAM en Arup hebben een ideeënloket ingericht voor ideeën en voorstellen over bevingsbestendig bouwen. Met het ideeënloket is er een ingang voor ondernemers en organisaties om ideeën aan te dragen die bijdragen aan het versterken van bestaande bouw, maar die niet binnen de ontwerpcompetitie of de Nieuwbouw-innovatieregeling vallen. De ontvangen voorstellen worden door technische experts beoordeeld.

Ontwerpconsultatie versterken bestaande bouw 2014-2015

Ingenieursbureau Arup en NAM riepen ondernemers in de bouw op mee te denken over innovatieve oplossingen. In september 2014 schreven we een ontwerpconsultatie uit. Met deze competitie wilden we alle kennis en expertise van de bouwsector zo goed mogelijk benutten. De deelnemers aan de ontwerpconsultatie kregen de opdracht vernieuwende oplossingen te bedenken voor:

  1. het versterken van de verbinding tussen vloeren, dak en muren;
  2. het verstijven van slappe vlakken, zoals vloeren en daken.

22 inzendingen

Er werden 22 voorstellen ingezonden. Een vijfkoppige jury, onder leiding van hoogleraar Jan Rots (TU Delft), selecteerde twaalf veelbelovende oplossingen. Hiervan bleven tien finalisten over; negen partijen waren geworteld in de noordelijke provincies. De diversiteit van de ingezonden versterkingsoplossingen was groot. Ze varieerden van ingrijpende maatregelen tot kleinere ingrepen op de constructie van het gebouw. Ook zijn er specifieke oplossingen bedacht voor houten én voor betonnen constructies. Al deze varianten zijn nodig wanneer huizen op grote schaal versterkt moeten worden.

Tien finalisten

De finalisten pasten hun voorgestelde oplossingen toe in verschillende testwoningen. Zij presenteerden creatieve en bruikbare oplossingen. Een deskundige jury wees in mei 2015 de winnaars aan. Deze drie winnaars kregen een dikke voldoende voor de uitvoerbaarheid van de voorgestelde oplossing en het beperken van overlast daarbij voor de bewoners. Na enkele aanpassingen in het ontwerp zijn ook de oplossingen van de overige finalisten goed toepasbaar.

Meer over Veiligheid bij aardbevingen

Bevingsbestendiger nieuwbouw

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen vanuit de Nieuwbouwregeling. 

Sterkte van gebouwen

Ingenieursbureau Arup onderzocht in 2013 hoe sterk gebouwen zijn wanneer een aardbeving plaatsvindt in het Groningen-gasveld.

Uitgelicht

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Herijkte Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.