Aardbevingsonderzoek

We willen de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid beter begrijpen. Daarom heeft NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet. Experts en wetenschappelijke instituten uit de hele wereld werken mee aan dit programma. NAM hoopt met deze onderzoeken de relatie tussen oorzaak (gaswinning) en gevolg (veiligheid) beter te begrijpen. De onderzoeken helpen om maatregelen in te zetten die de gevolgen van gaswinning en aardbevingen beperken.

Gebouwsensoren

TNO plaatste in opdracht van NAM ruim 300 gebouwsensoren aan huizen en gebouwen boven het Groningen-gasveld. De sensoren zijn in verschillende typen huizen en gebouwen geplaatst. Deze zijn zorgvuldig verspreid over de regio boven het Groningen-gasveld en langs de randen van dit gebied. Hiermee onderzoeken we de gevolgen van aardbevingen voor gebouwen. De gebouwsensoren registreren elke beweging van een gebouw. Hiermee krijgen we een beter inzicht in het verband tussen aardbevingen en de veiligheid in huis. Ook geeft het netwerk inzicht in de locatie waar een aardbeving heeft plaatsgevonden. Al deze kennis leert ons nog beter welke gebouwen we bouwkundig moeten versterken en hoe we dat het beste kunnen doen.

Sterkte van gebouwen en testwoningen

In opdracht van de minister van Economische Zaken voerde het bureau Arup in 2013 onderzoek uit. Arup onderzocht voor elk woningtype hoe de woningen het best verstevigd kunnen worden. Het onderzoek beschrijft verschillende maatregelen die gebouwen sterker kunnen maken. Op die manier zijn de gebouwen minder kwetsbaar voor aardbevingen. De maatregelen die nodig zijn, verschillen per soort gebouw. Welke bouwkundige versterkingen precies bij welk woningtype effectief zijn, testen we in zogenaamde testwoningen.

Shaker TU Delft

TU Delft doet onderzoek met een zogenoemde shaker. Deze shaker zorgt voor onhoorbare en nauwelijks voelbare lokale trillingen. Met zeer gevoelige sensoren op verschillende plekken aan de muren van een gebouw kunnen de onderzoekers precies nagaan hoe een gebouw op deze trillingen reageert. Met die gegevens kan worden bepaald of en hoe een gebouw versterkt moet worden.

Meer over Veiligheid bij aardbevingen

Sterkte van gebouwen

Ingenieursbureau Arup onderzocht in 2013 hoe sterk gebouwen zijn wanneer een aardbeving plaatsvindt in het Groningen-gasveld.

Veiligheid bij aardbevingen Groningen-gasveld

Experts onderzoeken het verband tussen gaswinning en de veiligheid in Groningen. Op basis van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen.

Uitgelicht

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Vervolg Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.

Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR)

De Nederlandse praktijkrichtlijn is door NEN opgesteld om aardbevingsbestendiger te bouwen in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken