Kwetsbaarheid van 66.000 huizen

Arup verzamelde de gegevens van 66.000 huizen. Hiermee bracht Arup in kaart welke gebouwtypen het meest voorkomen in de regio. Voor deze gebouwtypen zijn complexe berekeningen uitgevoerd. Met de uitkomsten kan Arup de kwetsbaarheid van gebouwen uitdrukken in kwetsbaarheidscurves per gebouwtype bij een bepaalde grondversnelling (PGA). Er moet nog meer onderzoek gedaan worden naar deze kwetsbaarheidscurven. We willen zeker weten dat ze het juiste beeld geven van de sterkte van huizen in de regio.

Sterkte van gebouwen

Veel voorkomende woningtypen

Met de gegevens die Arup verzamelde kon ook in kaart worden gebracht welke woningtypen veel in de regio voorkomen. Arup heeft de meest voorkomende woningtypen op een rij gezet en de kenmerken daarvan beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Dit onderscheid is belangrijk. Per type woning willen we de juiste bouwkundige versterkingen toepassen. Bij een rijtjeswoning zijn dat andere manieren dan bij een vrijstaande woning. Ook maakt het bijvoorbeeld uit of een woning een houten of betonnen vloer heeft. Woningen die er op het oog hetzelfde uitzien, kunnen dus anders reageren tijdens een aardbeving. Onderstaande woningtypen komen het meest voor in Noordoost-Groningen.

Andere woningtypen in de regio

Uiteraard zijn er ook andere soorten woningen in de regio. Denk bijvoorbeeld aan een boerderij. Het in kaart brengen van de meest voorkomende woningtypen betekent dan ook niet dat alleen deze woningtypen worden versterkt. Het vaststellen van de veel voorkomende woningtypen en de effectieve bouwkundige versterkingen is een belangrijke stap. Hiermee hopen we dat Centrum Veilig Wonen het programma Bouwkundig Versterken zo snel en goed mogelijk kan uitvoeren.

Versteviging per woningtype

Arup onderzoekt voor elk woningtype hoe de woningen het best verstevigd kunnen worden. In een computermodel van het gebouw worden verschillende krachten (grondversnellingen) nagebootst. Zo is te zien wat er met een gebouw gebeurt bij een dergelijke kracht. Ook zwakke plekken in een gebouw worden zichtbaar. Met deze modellen kan daardoor worden berekend waar bouwkundige maatregelen nodig zijn om gebouwen sterker te maken. Daarnaast laten we ook ander onderzoek uitvoeren, zoals metselwerktesten of het testen van de sterkte van een huis op een speciale triltafel. Het aanbrengen van de berekende versterkingen testen we dan in de praktijk in speciale testwoningen.

Meer over Veiligheid bij aardbevingen

Onderzoek naar de sterkte van huizen

Uiteraard willen de inwoners van Groningen veilig wonen, ook als er mogelijk zwaardere aardbevingen plaatsvinden. We blijven daarom onderzoek uitvoeren.

Werkgelegenheidsprojecten

NAM levert financiële bijdragen aan de werkloosheidsbestrijding in ons land. Met name in het noorden en in het oosten.

Uitgelicht

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Vervolg Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.

Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR)

De Nederlandse praktijkrichtlijn is door NEN opgesteld om aardbevingsbestendiger te bouwen in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken