Wat moet u doen tijdens of na een aardbeving?

  • Blijf uit de buurt van ramen, spiegels en buitenmuren.
  • Bescherm zo nodig uw hoofd door deze af te schermen met uw armen.
  • Bent u buiten? Blijf dan uit de buurt van gebouwen met glas of dakpannen. Deze kunnen naar beneden komen.
  • Controleer uzelf en anderen op verwondingen. Bel bij twijfel 112.
  • Ga na of uw buren hulp nodig hebben.
  • Neem bij schade contact op met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Op de hoogte blijven tijdens of na een aardbeving

Het is belangrijk dat u tijdens of na een aardbeving goed geïnformeerd blijft. RTV Noord verstrekt actuele informatie via radio, televisie of online kanalen. Ook op onze website vindt u informatie. Verder kunt u kijken op de website van het KNMI, Veiligheidsregio Groningen en uw eigen gemeente. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met NAM Publieksvoorlichting via 0592 36 21 00 of informatie@nam.nl.

Meer over Veiligheid bij aardbevingen

Schade door aardbevingen in Groningen

Schade, veroorzaakt door aardbevingen door gaswinning, meldt u bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Dit kan op vele manieren, kijk op de website van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wat voor u de handigste wijze is.

Veiligheidsregio Groningen

NAM werkt samen met de Veiligheidsregio Groningen. We bekijken wat er gedaan kan worden om iedereen voor te bereiden op een aardbeving.

Vooraf aan een aardbeving

Een goede voorbereiding kan het verschil maken tijdens een aardbeving. U kunt maatregelen nemen om de veiligheid in en om uw huis te verbeteren.

Bevingsbestendiger nieuwbouw

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen vanuit de Nieuwbouwregeling. 

Wellicht ook interessant

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Bodemdaling door gaswinning

Gaswinning uit het Groningen-gasveld veroorzaakt bodemdaling. Bodemdaling kan onder andere het waterpeil beïnvloeden en aardbevingen veroorzaken.

Schade door aardbevingen in Groningen

Schade, veroorzaakt door aardbevingen door gaswinning, meldt u bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Dit kan op vele manieren, kijk op de website van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wat voor u de handigste wijze is.