Veilig gedrag

De mens is de beslissende factor als het om veiligheid gaat. Daarom staat in het veiligheidsbeleid van NAM de factor gedrag centraal. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten het voorbeeld zijn voor hun medewerkers: in hun gedrag, in het herkennen van risicovolle situaties en in het beheersen van risico’s. Onze medewerkers spreken elkaar ook aan op onveilig gedrag. Zo gaat iedereen na werktijd weer gezond naar huis.

NAM Golden Rules

We maken geen onderscheid tussen medewerkers van NAM en medewerkers van aannemers. Voor iedereen geldt dat veiligheid vakmanschap is. Ook op veiligheidsgebied passen we de NAM Golden Rules toe:

  • wij hebben respect voor onze buren
  • wij houden ons aan de wet, standaarden en procedures
  • wij grijpen in bij onveilige acties en bij situaties die van de afspraken afwijken.

Voorlichting over veiligheid

De gezondheid van onze medewerkers beschermen we op alle mogelijke manieren. We besteden daarbij extra aandacht aan degenen die voor het eerst op onze locaties komen. Nieuwe medewerkers bijvoorbeeld, nieuwe leveranciers of andere bezoekers. Zo krijgen nieuwe medewerkers een volledige introductie op veiligheidsgebied. Ook worden zij waar nodig verder begeleid om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren. Bezoekers aan onze locaties krijgen altijd instructies over de strenge regels en voorschriften die op onze locaties gelden.

Life Saving Rules

In 2009 zijn na enkele incidenten door NAM nieuwe voorschriften opgesteld. Deze noemen we de Life Saving Rules. Het consequent volgen van deze voorschriften moet leiden tot zo min mogelijk incidenten (goal zero). In de periode na 2009 is door de invoering van de Life Saving Rules het aantal levensbedreigende incidenten aanzienlijk gedaald.