Veiligheid

Veiligheid staat centraal in alles wat de NAM doet. Op onze eigen locaties en als wij elders aan het werk zijn.

Milieu

De NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Seismiciteit

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Bodemdaling door gasproductie

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook gasproductie kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.

Schade en overlast

De NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.

Uitgelicht

Veiligheidsmaatregelen op de locaties

De NAM geeft de hoogste prioriteit aan veiligheid op onze locaties. Voor medewerkers, aannemers en bezoekers.

Milieubeleid

De NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.