Volgens het milieuzorgsysteem van de NAM zijn er 16 aspecten op milieugebied waaraan we altijd aandacht moeten besteden. Dat varieert van geluid en licht tot gasemissies, energieverbruik en vloeistofstromen. Al deze aspecten zijn belangrijk. Sommige aspecten hebben een grotere invloed op het milieu dan andere. Deze hebben in principe voorrang als we verbeteracties willen doorvoeren. Elk jaar bekijken we dat opnieuw.

Aandachtspunten van de NAM

  • Voorkomen of minimaliseren van de effecten voor het milieu.
  • Vaststellen van doelstellingen op de lange termijn.
  • Ondersteunen van oplossingen op milieugebied, zowel in ons eigen land als elders in de wereld.
  • Vertrouwen herwinnen als betrouwbare partner die open is over alle (milieu)effecten.
  • Voor 100% naleven van de huidige wet- en regelgeving en voorbereid zijn op toekomstige wetgeving.

Prioriteiten 2020-2025

  • Aantoonbaar naleven van de huidige wet- en regelgeving.
  • Voorbereid zijn op en voldoen aan veranderende wet- en regelgeving.
  • Reduceren van gasvormige emissies.
  • Efficiënter gebruik van (duurzame) energie.
  • Voorkomen, tegengaan en compenseren van de impact op de lokale omgeving: aardbevingen, waterinjectie, geluid en trillingen, (zwerf)afval.

Meer over Milieu

Milieubeleid

De NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.

Speciale milieumaatregelen

Er zijn allerlei maatregelen die de NAM neemt omdat wij zo duurzaam mogelijk willen ondernemen. Soms zichtbaar, soms op de achtergrond.

Wellicht ook interessant

Veiligheidsmaatregelen op de locaties

De NAM geeft de hoogste prioriteit aan veiligheid op onze locaties. Voor medewerkers, aannemers en bezoekers.

Waterinjectie in Twente en Drenthe

Bij gas- en oliewinning op land en op zee komt zout water omhoog. Waar mogelijk brengt de NAM dit terug in de diepe ondergrond.