Gasproductie onder de Wadden

De NAM wint gas sinds de jaren ’80 uit het waddengebied. Alle waddengasvelden samen bevatten toen 200 miljard m3 gas.

Onafhankelijke controle

De NAM laat het effect van de gaswinning op de bodemdaling en de natuurwaarden nauwkeurig controleren.

Meten en monitoren Waddengebied

De NAM voert voortdurend metingen uit naar de gaswinning onder het Waddengebied. Dat is noodzakelijk om de bodemdaling te controleren.

Onderzoeksrapportages Wadden

Alle onderzoeksrapportages over de gaswinning onder de Waddenzee.

Uitgelicht

Milieu

De NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Overlast door activiteiten

De NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Werken op zee

De NAM zet steeds vaker schepen in voor het vervoer van medewerkers en materieel naar platforms. Veel efficiënter, veel milieuwinst.