Voordat de NAM start met gaswinning, worden er nulmetingen uitgevoerd. Dan weten we precies wat de uitgangssituatie van de natuur was. Vervolgens voeren externe bureaus het hele jaar door controles uit. Onder meer naar de bodemdaling, de waterhuishouding, de mate van opslibbing en de stand van de planten en dieren. Dit gebeurt met verschillende meettechnieken. Bijvoorbeeld gps-waarnemingen, waterpassingen, laserhoogtemetingen, sedimentsamenstelling, vegetatieopnamen en vogeltellingen. Bekijk alle onderzoeksrapportages van de Wadden.

Informeren betrokken partijen

Elk jaar houdt de NAM een bijeenkomst voor alle betrokken partijen bij het meten, monitoren, adviseren en beoordelen. Dit zijn de zogenaamde Zeegse-bijeenkomsten. Onderzoekers presenteren dan de resultaten van hun onderzoek en van de monitoring. Zij gaan daar met de andere betrokken partijen en belanghebbenden over in discussie en gesprek. 

Meer over Wadden

Gasproductie onder de Wadden

De NAM wint gas sinds de jaren ’80 uit het waddengebied. Alle waddengasvelden samen bevatten toen 200 miljard m3 gas.

Onafhankelijke controle

De NAM laat het effect van de gaswinning op de bodemdaling en de natuurwaarden nauwkeurig controleren.

Onderzoeksrapportages Wadden

Alle onderzoeksrapportages over de gaswinning onder de Waddenzee.

Wellicht ook interessant

Gasproductie onder de Wadden

De NAM wint gas sinds de jaren ’80 uit het waddengebied. Alle waddengasvelden samen bevatten toen 200 miljard m3 gas.

Milieu

De NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.