Meer over Wadden

Gasproductie onder de Wadden

De NAM wint gas sinds de jaren ’80 uit het waddengebied. Alle waddengasvelden samen bevatten toen 200 miljard m3 gas.

Onafhankelijke controle

De NAM laat het effect van de gaswinning op de bodemdaling en de natuurwaarden nauwkeurig controleren.

Meten en monitoren Waddengebied

De NAM voert voortdurend metingen uit naar de gaswinning onder het Waddengebied. Dat is noodzakelijk om de bodemdaling te controleren.

Wellicht ook interessant

Milieu

De NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Bodemdaling door gasproductie

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook gasproductie kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.

Feiten en cijfers

Alle productiecijfers bij elkaar en meer informatie over bodemdaling en seismiciteit. Tevens leest u hier onze onderzoeksrapporten.