Schade melden

Er zijn verschillende formulieren om eventuele schade snel aan de NAM te kunnen melden. Dat geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

Klachtenformulier

De NAM hecht veel waarde aan een goede relatie met haar buren. Klachten en reacties kunt u bij ons altijd kwijt.

Overlast door activiteiten

De NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Uitgelicht

Contact

Heeft u vragen over de activiteiten van de NAM? Wij lichten vragen of onduidelijkheden aan u toe in een persoonlijk gesprek.

Onze omgeving

De NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.

Locaties en activiteiten

De NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.