Hieronder geven wij de verschillende routes weer.

Schade als gevolg van gaswinning uit Groningen gasveld

Voor schade als gevolg van gaswinning uit het Groningengasveld (en de daarmee verbonden gasopslag Norg) zijn specifieke afspraken gemaakt. Hiervoor kunt u terecht bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Lees meer op de website van de IMG
 

Schade melden overige gasvelden of kleine gasvelden of overige mijnbouwactiviteiten

Voor schade als gevolg van gaswinning uit kleine gasvelden, maar ook als gevolg van oliewinning, waterinjectie of andere activiteiten zijn specifieke afspraken gemaakt met de Commissie Mijnbouwschade. De Commissie Mijnbouwschade behandelt  deze schademeldingen van particulieren en micro-ondernemers.

Lees meer op de website van de Commissie Mijnbouwschade
 

Meldpunt Gewasschade

Heeft u gewasschade door de aanwezigheid van kabels en/of leidingen van de NAM dan kunt u dit melden ten minste 3 kantoordagen voor het oogsten van het desbetreffende gewas via het onderstaande online formulier. Nadat wij uw gemelde schade hebben beoordeeld zullen wij de vastgestelde gewasschadevergoeding aan u uitkeren.

Formulier voor het melden van gewasschade

Wellicht ook interessant

Contact

Heeft u vragen over de activiteiten van de NAM? Wij lichten vragen of onduidelijkheden aan u toe in een persoonlijk gesprek.

Klachtenformulier

De NAM hecht veel waarde aan een goede relatie met haar buren. Klachten en reacties kunt u bij ons altijd kwijt.

Meldpunt contractors

Formulier voor medewerkers van (sub)contractors werkzaam op de NAM-locaties om melding te doen van verbetermogelijkheden of onrechtmatigheden.

Overlast door activiteiten

De NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.