Veiligheidsmaatregelen op de locaties

De NAM geeft de hoogste prioriteit aan veiligheid op onze locaties. Voor medewerkers, aannemers en bezoekers.

Een veilige omgeving

De NAM houdt zich aan alle wettelijke voorschriften en regelingen. Ook nemen we allerlei maatregelen om de veiligheid van onze buren te waarborgen.

Uitgelicht

Hoe wordt aardgas geproduceerd?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Meldpunt contractors

Formulier voor medewerkers van (sub)contractors werkzaam op de NAM-locaties om melding te doen van verbetermogelijkheden of onrechtmatigheden.

Onze omgeving

De NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.