Wettelijke regels

Veiligheid is een verplichting die de overheid stelt. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert voortdurend dat de NAM zich houdt aan de wettelijke regels voor het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van olie en gas. Veiligheid en milieu spelen hierbij een belangrijke rol.

Externe veiligheid

Regelmatig voert de NAM tijdelijke werkzaamheden uit. Dan nemen we natuurlijk alle maatregelen om de veiligheid van omwonenden te waarborgen. Ook in het verkeer. Bijvoorbeeld door zo min mogelijk vrachtwagens heen en weer te laten rijden. We kiezen rijroutes met zo min mogelijk overlast. Daarbij houden we rekening met fietsroutes van schoolgaande kinderen en andere lokale situaties. Verder geven we verkeersvoorlichting op scholen. Onder meer om kinderen bewust te maken van de dode hoek bij vrachtwagens. Tot slot trainen we de chauffeurs die voor ons werken regelmatig. Zo leren zij gevaarlijke situaties herkennen en voorkomen.

De NAM Golden Rules

Voor al onze werkzaamheden geldt dat veiligheid vakmanschap is. Ook op veiligheidsgebied passen we altijd de NAM Golden Rules toe:

  • wij hebben respect voor onze buren
  • wij houden ons aan de wet, standaarden en procedures
  • wij grijpen in bij onveilige acties en bij situaties die van de afspraken afwijken

Meer over Veiligheidsbeleid bij de NAM

Veiligheidsmaatregelen op de locaties

De NAM geeft de hoogste prioriteit aan veiligheid op onze locaties. Voor medewerkers, aannemers en bezoekers.

Wellicht ook interessant

Beheersen van risico's

Milieubeheer bij de NAM gaat over het beheersen van risico’s. Elk jaar weer bepalen we welke risico’s voorrang hebben.

Werken bij de NAM

Werken bij de NAM is werken aan de toekomst. Ook stagiairs, vooral met een technische achtergrond, bieden we kansen.

Locaties en activiteiten

De NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.