Onderzoeksrapporten

Op onze website staan de onderzoeksrapporten die betrekking hebben op het onderzoek dat gedaan is naar de sterkte van gebouwen, het ontstaan van aardbevingen door gaswinning en andere onderwerpen die daarmee samenhangen. 

Films wetenschappelijk onderzoek

 Op ons YouTube kanaal staan films waarin de onderzoekers vertellen over de experimenten, de studies en de verkregen resultaten. We hebben een animatie die uitleg geeft over het studieprogramma naar de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen. Zo wordt duidelijk hoe omvangrijk het studieprogramma is en hoe de objectiviteit en kwaliteit worden gewaarborgd. Een andere film toont de onderzoeken en testen die in het laboratorium van Eucentre in Pavia, Italië, zijn gedaan om beter te begrijpen hoe scheuren in bakstenen muren ontstaan en groeien. De films zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Meer over het onderzoek naar sterkte van gebouwen

Onderzoeksrapporten

De onderzoeksrapporten over gasproductie, bodemdaling en aardbevingen

Films wetenschappelijk onderzoek

Ons videokanaal met wetenschappelijk onderzoek naar de door gasproductie veroorzaakte aardbevingen in Groningen.

Uitgelicht

Seismiciteit

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR)

De Nederlandse praktijkrichtlijn is door NEN opgesteld om aardbevingsbestendiger te bouwen in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken