Jacob smiling pic

Een nieuwe carrière na NAM

“NA bijna 26 geweldige jaren nam ik afscheid van NAM. Na dat afscheid heb ik eerst een maand niets gedaan, om een beetje afstand te creëren. Vervolgens ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan en heb mij ingeschreven als zzp’er. Ik wilde zo’n drie dagen per week actief blijven op het HSE-vakgebied, met de focus op HSE-leadership. Dat bleek totaal geen probleem.”

Netwerk

“Ik heb in mijn tijd bij NAM een goed netwerk opgebouwd. Daardoor kon ik heel snel contacten leggen, ik hoef voorlopig zelfs geen actieve acquisitie te plegen. Ondertussen ben ik actief bij zeven klanten. Ik bied managementteams onder andere ondersteuning bij het verbeteren van HSE-cultuur en verzorg HSE-trainingprogramma’s in binnen- en buitenland.” 

“Het mooie is dat ik nu ook buiten de olie- en gassector actief ben”

“Ik werk nu met name buiten de olie- en gassector. Dat vind ik mooi. Dankzij mijn ervaringen bij NAM en bij Shell kan ik toegevoegde waarde bieden in andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, de gezondheidszorg, machinebouw en de voedingsindustrie. De variatie is enorm. Dat maakt deze manier van werken voor mij persoonlijk zeer aantrekkelijk.”

Werk en privé

“Bovendien kan ik als zelfstandig ondernemer zelf bepalen hoeveel ik werk. De combinatie werk en privé kan ik zo heel goed naar eigen inzicht invullen.”

Van ‘lifetime career’ naar duurzaam inzetbaar

De roep om duurzame energiebronnen klinkt steeds luider, het gebruik van aardgas is niet langer vanzelfsprekend. De samenleving verandert en NAM beweegt mee. 

Tot voor kort bood NAM ‘a life time career’, je kon je hele loopbaan vaak bij NAM werken. Die garantie kan het bedrijf niet langer bieden. Wel biedt de onderneming haar medewerkers de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Zodat zij blijvend inzetbaar zijn en ‘competitive’ op de arbeidsmarkt. NAM medewerkers verkennen voorzichtig hun mogelijkheden buiten NAM. De focus is verschoven van ‘lifetime employment’ naar ‘lifetime employable’.”