Met de parameters die in dit artikel worden gedeeld, kan ondergrondse waterstofopslag in gasvelden worden meegenomen in systeemintegratiestudies voor een optimaal ontwerp van het energiesysteem van de toekomst. Concluderend stelt het document dat ondergrondse waterstofopslag in leeg geproduceerde gasvelden een bijdrage kan leveren aan het opslaan van grote hoeveelheden hernieuwbare energie.

De NAM is als olie- en gasproducent in Nederland vooral gericht op de betrouwbare productie van olie en gas uit de kleine velden in Nederland op land en op zee. Daarnaast ondersteunt de NAM met haar kennis en kunde de energietransitie in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee en geothermie. Het zijn dan andere bedrijven dan de NAM die het voortouw in de verdere exploitatie nemen.

Ondergrondse waterstofopslag in gasvelden

Subsurface hydrogen storage in depleted gas fields

MEER IN DE ENERGIETRANSITIE

Kennis, kunde en infrastructuur

De NAM kan een bijdrage leveren aan de energietransitie omdat we de kennis en de infrastructuur hebben die kunnen helpen bij het opzetten van het nieuwe energiesysteem.

Verduurzaming van onze eigen activiteiten

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is het verduurzamen van onze activiteiten en onze installaties.

GZI Next, Emmen

Gemeente Emmen, EMMTEC services, New Energy Coalition, NOM, Gasunie en de NAM onderzoeken de mogelijkheden rondom hergebruik van de gaszuiveringsinstallatie.