Vergunningen en toezicht

Voor het insluiten, slopen en opruimen van de locatie zijn vergunningen nodig. In voorbereiding op het aanvragen van deze vergunningen vindt noodzakelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld ecologisch en bodemonderzoek plaats.

Tijdens de productiefase, maar ook tijdens het opruimen is de locatie een zogenaamde mijnbouw locatie. Dit betekent dat de locatie en alle werkzaamheden die daar plaatsvinden onder toezicht staan van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Planning en Uitvoer

Het proces van sluiten tot en met het teruggeven van de percelen grond waarop de NAM-locaties staan aan de grondeigenaar neemt een lange periode in beslag. Deze periode neemt per locatie zeker vijf jaar in beslag. In deze periode vinden bij tussenpozen werkzaamheden op de locaties plaats. Een duidelijke planning per locatie is niet te geven. Als er voorbereidende- of opruimwerkzaamheden op de locaties gepland staan vertellen we dat aan de omgeving en maken we er melding van op verschillende online kanalen.

Hergebruik van locaties, bovengrondse en ondergrondse installaties

Om te voorkomen dat we installaties of infrastructuur opruimen die in de toekomst nog een waardevolle rol kunnen spelen in bijvoorbeeld de energietransitie, verkent de NAM samen met diverse partijen de mogelijkheden voor hergebruik van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Het eventueel hergebruik betreft veelal initiatieven van derden. Grondeigenaren zijn vanzelfsprekend in een vroegtijdig stadium betrokken bij de plannen rond mogelijk hergebruik van een locatie.

Vragen

Heeft u vragen over het opruimen van de NAM-locaties of heeft u initiatieven voor het hergebruik van de locaties, dan kunt u een mail sturen naar NAM-Communicatie@shell.com.

UITGELICHT

Van productielocatie naar insluiting

Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie op een locatie te stoppen, stellen we de putten veilig en koppelen we ze los van het totale behandeling- en transportsysteem.

Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties

Na het insluiten van de locatie maken we de bovengrondse installaties schoonwaarna we ze ontmantelen en afvoeren.

Verwijderen van de putten

Als de bovengrondse installaties zijn schoongemaakt en verwijderd, sluiten we de productieputten definitief af en ruimen deze op.

Opruimen, herstel en oplevering

Na het definitief afsluiten van de putten brengen we de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie in kaart.

Opruimen locaties Groningen

In 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten om de gasproductie uit het Groningen-gasveld in 2022/2023 te stoppen.