1943: Schoonebeek

In 1943 wordt door Shell een olieveld bij Schoonebeek gevonden. Dit is het op een na grootste olieveld van het vasteland van West-Europa. De productie door de NAM start in 1947, duurt tot 1995 en is in 2011 hervat.

1947: oprichting de NAM

Op 19 september 1947 wordt de NAM opgericht door Shell en Esso. Beide ondernemingen willen gezamenlijk investeren in een nieuw bedrijf voor de opsporing en winning van aardolie. De NAM is de afkorting van Nederlandse Aardolie Maatschappij.

1948: Coevorden

In 1948 wordt in Coevorden door de NAM voor het eerst gas gewonnen. Het gas zit in enkele kleinere gasvelden, midden op het platteland.

1959: Slochteren

In 1959 boort de NAM bij Slochteren het beroemde Groningen-gasveld aan. Dit veld behoort tot de grootste gasvelden ter wereld. De oorspronkelijk winbare voorraad is circa 2800 miljard m3 aardgas. Sindsdien is de nadruk van de NAM verschoven naar gaswinning.

1961: Noordzee

In 1963 is de NAM het eerste bedrijf in West-Europa dat op de Noordzee naar gas boort. In 1975 gaat de gaswinning door de NAM op de Noordzee van start.

1967: Assen

Het hoofdkantoor van de NAM verhuist van Oldenzaal naar Assen.

1974: kleine-velden-beleid

Door de oliecrisis van 1973 past de regering het beleid aan. De gaswinning uit kleine velden op zee en land krijgt prioriteit: het kleine-velden-beleid uit 1974. De NAM gaat – net als andere maatschappijen – op zoek naar andere, kleinere gasvelden. Zo kunnen we het gas uit het Groningen-veld sparen. Een succesvol beleid, want inmiddels zijn 175 kleine gasvelden door de NAM in gebruik genomen.

1983: Waddenzee

De voorbereiding voor gaswinning rond de Waddenzee begint in 1980. In de loop van de tijd zijn 6 aanzienlijke gasvelden aangeboord. Dat gebeurt vanaf de landlocaties Lauwersoog, Vierhuizen en Moddergat en vanaf en bij Ameland.

1997: Norg en Grijpskerk

In 1997 neemt de NAM de ondergrondse gasopslagen in Norg (Drenthe) en Grijpskerk (Groningen) in gebruik. In de zomer wordt hier een deel van het geproduceerde gas uit het Groningen-gasveld opgeslagen. Bij een onverwacht grote vraag naar gas kan de NAM snel extra gas uit deze gasopslagen leveren.

2009: Groningen-gasveld

In 2009 wordt gevierd dat het Groningen-gasveld 50 jaar in productie is. Dat gebeurt onder meer met het plaatsen van een kunstwerk van Marc Ruygrok. Precies op de plek waar de boring Slochteren 1 op 22 juli 1959 de eerste gasvondst aantoonde.

2011: Schoonebeek opnieuw

Op 28 december 1995 stopt de NAM de olieproductie in Schoonebeek om economische redenen. Met de toenmalige technieken kan de NAM de stroperige olie niet meer rendabel winnen. Dankzij horizontale putten, hoogrendementspompen en nieuwe inzichten over stoominjectie is oliewinning inmiddels wel weer mogelijk. In 2011 heeft de NAM de oliewinning hervat.

2012: Aardbevingen

De aardbeving van Huizinge in augustus 2012 was een kantelpunt in de gaswinning in Groningen. Na ‘Huizinge’ zijn de inzichten in de problematiek sterk verbeterd en is er veel aangepakt. Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van schadeafhandeling, bouwkundig versterken en leefbaarheid. Er is een uitgebreid onderzoeksprogramma en meetnetwerk opgezet om de seismische dreiging en risico’s beter te begrijpen. De onderzoeksraad voor de veiligheid heeft onderzoek en aanbevelingen gedaan. Ook zijn professionele, zelfstandige partijen gestart – de Nationaal Coördinator Groningen en het Centrum Veilig Wonen - voor de regie en uitvoering van bovengrondse maatregelen.

2015: Vernieuwing op zee

In gebruikname ‘Kroonborg’. In 2015 heeft de NAM een nieuw schip in gebruik genomen voor onderhouds- en servicewerkzaamheden aan haar platforms op zee. Met dit schip kan de NAM efficienter, goedkoper en veiliger werken op zee. Het schip met vele innovatieve toepassingen is grotendeels in Nederland ontworpen en gebouwd met veel regionale partijen. Het schip staat symbool voor een aantal vernieuwingen die worden doorgevoerd rondom de aardgaswinning op zee.

2018: Minister Wiebes besluit om de gaskraan in Groningen dicht te draaien

Op 29 maart 2018 maakt Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, bekend dat de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 volledig wordt beëindigd. Op deze manier geeft hij invulling aan de politieke en maatschappelijke wens om de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen te verzekeren. Met dit besluit komt een versneld einde aan jarenlange gaswinning uit Groningen die Nederland veel welvaart heeft gebracht maar tegelijkertijd ook een keerzijde kent voor de mensen in Groningen. Voor de NAM en de vele toeleveranciers in de regio heeft dit besluit ook gevolgen. De NAM treft voorbereidingen in haar bedrijfsvoering voor lagere productie in de komende gasjaren.

In 2018 vindt ook de aangekondingde de NAM70 Challenge plaats. De NAM ontving 45 inzendingen uit 13 landen. De jury heeft hieruit drie voorstellen gekozen. Deze bedrijven presenteren hun voorstel om duurzame energie grootschalig op te slaan op woensdag 6 juni in Maarssen. StorElectric uit het Verenigd Koninkrijk wint de NAM70 Challenge. Het bedrijft krijgt een cheque van € 50.000,- én de mogelijkheid om de oplossing bij- en mét de NAM uit te voeren.

Meer over Over ons

Gasgebouw

Het Gasgebouw is de naam voor de samenwerking tussen de Nederlandse staat en verschillende bedrijven voor de winning en verkoop van aardgas.

Missie en visie

De NAM is verantwoordelijk voor het ontsluiten van twee van de belangrijkste Nederlandse bodemschatten: gas en olie.