Meer over Wadden

Gaswinning onder de Waddenzee

De NAM wint gas sinds de jaren ’80 uit het waddengebied. Alle waddengasvelden samen bevatten toen 200 miljard m3 gas.

Onafhankelijke controle

NAM laat het effect van de gaswinning op de bodemdaling en de natuurwaarden nauwkeurig controleren.

Meten en monitoren Waddengebied

NAM voert voortdurend metingen uit naar de gaswinning onder het Waddengebied. Dat is noodzakelijk om de bodemdaling te controleren.

Wellicht ook interessant

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Bodemdaling door gaswinning

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook aardgaswinning kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.

Feiten en cijfers

Informatie over gasdruk en bodemdaling of welke aardbevingen er waren. Hoe zwaar waren ze en waar vonden ze plaats? Wat zeggen de gebouwsensoren?