De aardgasketen begint bij de productie op het gasveld en eindigt bij mensen thuis en op bedrijven. Verschillende partijen werken daarvoor samen. De NAM haalt het gas uit de grond, en daarmee zijn we een schakel in de aardgasketen.

De staat

Voor elk gasveld heeft de NAM een concessie van de staat gekregen om het aardgas uit de grond te halen. Om een vergunning te krijgen om het gas ook daadwerkelijk te mogen boren of produceren, moeten we bij de staat een winningsplan indienen. In dit plan moeten we aantonen dat wij het gas op een veilige en verantwoorde manier zullen produceren. Elk ingediend winningsplan wordt beoordeeld door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Mijnraad en bijvoorbeeld ook de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Aan de hand van deze adviezen besluit de staat of de NAM de vergunning krijgt.

EBN (Energiebeheer Nederland)

EBN speelt een centrale rol in het vormgeven van de publiek-private samenwerking in de energiewinning in Nederland. Vanuit haar centrale positie en haar relatie met alle spelers kan EBN ‘verbindende kracht’ geven aan de energietransitie. Als verbindende kracht in de energietransitie zet EBN de waarde van de ondergrond in voor de duurzame toekomst van de bovengrond.

Lees meer op www.ebn.nl

Gasunie

Gasunie zorgt voor het transport van het gas via een netwerk van pijpleidingen. Zowel in binnen- als buitenland. Gasunie kan gas ook tijdelijk opslaan. Gasunie is voor 100% eigendom van de staat.

Lees meer op www.gasunie.nl

GasTerra

HHet aardgas dat de NAM heeft geproduceerd, verkopen we aan GasTerra. Op zijn beurt verkoopt GasTerra het gas aan klanten in binnen- en buitenland. Dit kunnen energiebedrijven zijn, maar ook grote industrieën en andere handelaren. De energiebedrijven verkopen het gas vervolgens door aan huishoudens en bedrijven. GasTerra is voor 10% eigendom van de staat en voor 40% van het staatsbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN). Shell en ExxonMobil zijn elk voor 25% eigenaar.

Lees meer op www.gasterra.nl

Meer over Het winnen van aardgas

Hoe wordt aardgas geproduceerd?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Historie van aardgas en aardolie

Het eerste olieveld in Nederland wordt in 1943 gevonden. In 1959 wordt het Groningen-gasveld aangeboord.

Wellicht ook interessant

Groningen-gasveld

Op 29 maart 2018 heeft het Kabinet maatregelen genomen om de gaswinning uit het Groningen-gasveld zo snel als mogelijk te beëindigen.

Aardgasproductie op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. De NAM is de derde gasproducent op zee.

Locaties en activiteiten

De NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.