De afbouw en beëindiging van de gaswinning uit het Groningen-gasveld is vastgelegd in de Mijnbouwwet. De overheid neemt net als in het verleden besluiten over het winningsniveau, waarvoor de NAM winningsplannen indiende. Sinds de wijziging van de Mijnbouwwet per 1 januari 2019 is de overheid ook verantwoordelijk voor de veiligheid in Groningen en legt het de NAM een winningsplicht op. Jaarlijks levert de NAM bouwstenen aan het ministerie van EZK voor een operationeel plan waarin wordt aangegeven hoe deze plicht moet worden uitgevoerd. De minister van EZK besluit uiteindelijke hoeveel en met welke operatione strategie het gas gewonnen moet wordenSpecifiek voor het Groningen-gasveld hoeft daarmee niet langer een winningsplan ingediend te worden.

Onderzoek Groningen-gasveld

De NAM heeft naar aanleiding van de aardbeving in Huizinge van augustus 2012 samen met gerenommeerde internationale instituten en wetenschappers onderzoek verricht naar de oorzaak en gevolgen van aardbevingen door gaswinning in Groningen. Onderdeel hiervan was bijvoorbeeld de uitbreiding door de NAM van het KNMI-netwerk van geofoons en onderzoek naar de sterkte van gebouwen. 

Afbouw gasproductie Groningen

Het Kabinet besloot op 29 maart 2018 om de gasproductie in het Groningen-gasveld zo snel als mogelijk te beëindigen. De NAM staat achter dit besluit.

Onderzoek naar aardbevingen

We willen de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid beter begrijpen. Daarom heeft de NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet.

Toezicht, controle en transparantie

De NAM publiceert zo veel mogelijk onderzoek en zet relevante informatie online, zodat iedereen dit kan inzien en beoordelen.

Meten en monitoren Groningen

Het onderzoeksprogramma naar oorzaken en gevolgen van aardbevingen heeft veel behoefte aan metingen uit het gasveld. De NAM houdt het Groningen-gasveld daarom intensief in de gaten. 

Winningsplan Groningen 2016

Het Winningsplan beschrijft hoe de NAM op een veilige en verantwoorde wijze gas produceert uit het Groningen-gasveld.