Veiligheid staat voorop bij alle activiteiten van NAM en van onze onderaannemers. Dat geldt ook voor hydraulisch stimuleren. Uiteraard houden we ons aan de wet- en regelgeving voor gaswinning. Ook Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet erop toe dat wij deze naleven. Als NAM op een locatie gaat optimaliseren, wordt daarover vooraf uitgebreid gecommuniceerd.

Beperking overlast

Onze medewerkers en andere specialisten zijn altijd op locatie aanwezig. Zij houden tijdens het hydraulisch stimuleren toezicht. Indien nodig sturen zij de processen bij. Ook beperken we de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk. Hiervoor nemen we extra maatregelen, onder meer voor de aan- en afvoerroutes, licht en geluid en bescherming van het grondwater.

Hydraulisch stimuleren en aardbevingen

Er is geen duidelijk verband tussen hydraulisch stimuleren en aardbevingen in Nederland. In de afgelopen 50 jaar zijn bij het toepassen ervan geen aardbevingen geconstateerd. Dit is bevestigd door onderzoek van verschillende onafhankelijke bureaus. Elders in de wereld zijn bij schaliegasfracken wèl bevingen geconstateerd, in onder andere Canada en Engeland. De verschillen tussen hydraulisch stimuleren en schaliegasfracken zijn echter wezenlijk, en dus ook belangrijk om te benoemen en te weten.

Verschil hydraulisch stimuleren en schaliegas

Hydraulisch stimuleren in Nederland en het fracken van schaliegas is dus niet hetzelfde. De globale verschillen tussen deze technieken op een rijtje:

Hydraulisch stimuleren Schaliegas fracken
Nodig om bestaande gaswinning te optimaliseren of op gang te brengen. Nodig om nieuwe gaswinning op gang te brengen.
Een enkele scheur in een bestaande put is voldoende. Er zijn tientallen putten en tientallen scheuren per put nodig.
Vindt plaats in conventionele gasvelden met zandsteen. Vindt plaats in het ondiep liggende gesteente schalie.
Kan vanaf een bestaande locatie. Er zijn vele locaties nodig.
Het boorgat is meestal verticaal. Het boorgat is horizontaal en bestrijkt een groot gebied.
Relatief weinig water (300 m3), chemicaliën (2%) en keramiekkorrels. Grotere hoeveelheden water (duizenden m3), chemicaliën en keramiekkorrels.
Per frack 6 tot 8 weken werkzaamheden. Herhaaldelijke activiteiten boven de grond.
Activiteiten eenmalig. Regelmatig opnieuw fracken noodzakelijk (circa één keer per jaar).
NAM doet dit al vijftig jaar in Nederland; het aantal incidenten staat op 0. NAM doet niet aan schaliegas fracken.

Helderheid over hydraulisch stimuleren

Ook op het gebied van hydraulisch stimuleren is NAM zo open mogelijk. Via brieven aan buren, contacten met plaatselijke belangen, de betrokken gemeente, lokale media en social media brengen we omwonenden tijdig op de hoogte van onze plannen. Gemeenteraden en lokale bestuurders informeren we vooraf. Samen met omwonenden nodigen wij hen uit om op locatie te komen kijken. De exacte samenstelling van de gebruikte vloeistoffen wordt altijd op onze website gepresenteerd en gedeeld via social media. Waar daar behoefte aan is, komen wij graag langs voor een toelichting op onze activiteiten.

Meer over Hydraulisch stimuleren

Fracken: wat en waarom

Aardgas zit in een harde zandsteenlaag. Soms zo hard dat het gas niet naar de put kan stromen. Met Hydraulisch Stimuleren wint de NAM dat gas.

Fracken in de praktijk

Hydraulisch Stimuleren is een techniek om vloeistof in een gasveld te pompen. De vloeistof bestaat uit water, chemicaliën en keramiekkorrels.

Wellicht ook interessant

Onze omgeving

De NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.

Milieu

De NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Technieken

De NAM ontwikkelt nieuwe technieken: energiezuiniger en milieuvriendelijker. Daardoor kunnen we steeds meer gas uit bestaande velden en gas uit kleinere velden winnen.