Voor de kleine gasvelden in Nederland is het kleine-velden-beleid van de overheid van toepassing. Dat beleid bepaalt dat gaswinning uit de kleine velden ook gewonnen moet worden om de eigen bodemschatten optimaal te benutten. Met het Fracken verbetert de gasproductie kleine velden met een lage doorlaatbaarheid enorm.

Door Fracken betere productie

Fracken, ook wel Hydraulisch Stimuleren genoemd, betekent dat vloeistof gedurende 1 à 2 uur via de al eerder geboorde put in een gasreservoir wordt gepompt. Dat gebeurt onder hoge druk. Daardoor ontstaat er op grote diepte (ca 3 kilometer) vanaf de gasput een kleine scheur in het gashoudende gesteente. Het gas, dat eerder opgesloten zat, bereikt dan vanzelf de nieuwe scheur, want gas stroomt uit zichzelf altijd naar boven. Vanaf daar stroomt het vervolgens vanzelf naar de winningsput. Op deze manier kan ook het gas uit een deze kleine velden gewonnen worden. Zo wint de NAM het gas dat anders in de ondergrond zou achterblijven.

Verschil Fracken en schaliegas

Fracken in Nederland en het fracken van schaliegas worden vaak met elkaar verward. De methoden lijken op elkaar, maar de verschillen tussen deze technieken zijn groot. De NAM doet niet aan schaliegasfracken. De globale verschillen:

Fracken

Schaliegas fracken

Nodig om bestaande gaswinning te optimaliseren of op gang te brengen. Nodig om nieuwe gaswinning op gang te brengen.
Een enkele scheur in een bestaande put is voldoende.

Er zijn tientallen putten en tientallen scheuren per put nodig.

Vindt plaats in conventionele gasvelden met zandsteen. Vindt plaats in het ondiep liggende gesteente schalie.

Kan vanaf een bestaande locatie.

Er zijn vele locaties nodig.

Het boorgat is meestal verticaal. 

Het boorgat is horizontaal en bestrijkt een groot gebied. 
Relatief weinig water (300 m3), chemicaliën (2%) en keramiekkorrels. Grotere hoeveelheden water (duizenden m3), chemicaliën en keramiekkorrels.
Per frack 6 tot 8 weken werkzaamheden. Herhaaldelijke activiteiten boven de grond.
Activiteiten eenmalig. Regelmatig opnieuw fracken noodzakelijk (circa één keer per jaar).
De NAM doet dit al vijftig jaar in Nederland; het aantal incidenten staat op 0.

De NAM doet niet aan schaliegas fracken.

Meer over Fracking

Fracken in de praktijk

Hydraulisch Stimuleren is een techniek om vloeistof in een gasveld te pompen. De vloeistof bestaat uit water, chemicaliën en keramiekkorrels.

Optimalisatie en veiligheid

Er zijn mensen die bij Hydraulisch Stimuleren aan schaliegaswinning denken. Anderen maken zich zorgen over aardbevingen en het gebruik van chemicaliën.

Wellicht ook interessant

Onze omgeving

De NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.

Milieu

De NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Technieken

De NAM ontwikkelt nieuwe technieken: energiezuiniger en milieuvriendelijker. Daardoor kunnen we steeds meer gas uit bestaande velden en gas uit kleinere velden winnen.