Het vereenvoudigen van grote productieplatforms levert een kostenbesparing van circa 60% op. Dat komt doordat het onderhoud afneemt en medewerkers effectiever kunnen werken. Ook is er minder transport van mens en materieel nodig.

Offshore-complex K14

Het offshore-complex K14 is inmiddels omgebouwd tot centraal platform voor de gaswinning op het zuidelijke deel van de Nederlandse Noordzee. Hier wordt het aardgas uit de omliggende locaties verwerkt. Daarna wordt het getransporteerd naar Den Helder.

Platform L13C

Het platform L13C is het eerste dat werd omgebouwd tot eenvoudig platform. De eerste gasbehandelingsfaciliteiten op dit platform zijn al uit bedrijf genomen. De NAM past hiervoor een speciale techniek van watersnijden toe. Daardoor kan het platform tijdens de werkzaamheden op veilige wijze blijven produceren. Na de L13C zijn andere platforms aan de beurt, zoals platform K15A.

Minder impact

Het vereenvoudigen van platforms  vermindert de impact op de omgeving. Zo daalt het energiegebruik en worden minder grond- en hulpstoffen en water verbruikt. Met als resultaat minder CO2-uitstoot. Ook  kan meer productiewater worden teruggebracht in de diepe ondergrond.

Verwerken van productiewater op zee

Bij de gasproductie op zee komt water samen met het gas naar boven. Op de platforms haalt de NAM het water uit het gas. Dit productiewater bevat onder andere mineralen en koolwaterstoffen. Het meeste productiewater brengen we door waterinjectie terug naar waar het vandaan kwam.

Milieuvriendelijk

Uit millieueffectrapportages (MER) is gebleken dat injectie in de ondergrond de meest milieuvriendelijke wijze is om het productiewater te verwerken. Sinds 2010 brengt de NAM waar mogelijk water van de offshore-gaswinning in de ondergrond terug.

Op dit moment bouwt de NAM grote bemande productieplatforms op zee om tot eenvoudige platforms. Het aardgas wordt dan op een centraal gelegen platform behandeld. Hierdoor is het mogelijk steeds meer productiewater te injecteren. Naar verwachting zal de NAM het versimpelen van de platforms in 2018 voltooien. Dan brengen we circa 80% van het productiewater door injectie terug in de oorspronkelijke reservoirs.

Soms is dit niet mogelijk omdat er geen bestaand veld of injectieput beschikbaar is. In dat geval loost de NAM het water op zee, onder zeer strenge internationale richtlijnen (OSPAR) en strikte mijnbouwregelingen van Staatstoezicht op de Mijnen. In speciale vergunningen is vastgelegd dat de NAM de samenstelling van het water voortdurend toetst.

Aansluiting op windparken

De NAM wil de platforms op zee nog efficiënter en milieuvriendelijker maken. Op dit moment gebruiken onze platforms energie die op het platform zelf wordt opwekt met aardgas. Een volgende stap is het elektrificeren van de installaties voor gasbehandeling en van de compressoren. Deze installaties kunnen vervolgens op windparken op zee  worden aangesloten.

De NAM ziet kansen om bijvoorbeeld het K14-platform in de toekomst aan te sluiten op de nabijgelegen windparken. Dit K14-platform vervult een hub-functie met gasbehandelingsinstallaties en compressoren voor de omliggende platforms. Op K14 wordt het aardgas van 12 platforms samengevoegd. Vervolgens wordt het via een pijpleiding doorgestuurd naar Den Helder. Door het K14-platform van elektromotoren te voorzien, kunnen we jaarlijks 75 miljoen m3 aardgas en 130.000 ton CO2 besparen.

Meer over Techniek en innovatie

Werken op zee

De NAM zet steeds vaker schepen in voor het vervoer van medewerkers en materieel naar platforms. Veel efficiënter, veel milieuwinst.

Verwerken van productiewater

Bij olie- en gasproductie op land komt zout water vrij. In Nederland injecteert de NAM dit productiewater in lege gasvelden in Twente.

Coiled tubing

Coiled tubing clean out is het schoonmaken van een gasput met een lange flexibele buis. Het gas kan daardoor weer vrij stromen.

Wellicht ook interessant

Aardgasproductie op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. De NAM is de derde gasproducent op zee.

Milieu

De NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.