Aardlagen provincie Groningen

Wanneer we de provincie Groningen als het ware ‘door midden snijden’, zien we een ‘geologische doorsnede’ van het land. In deze doorsnede zijn de verschillende aardlagen goed te zien. Onderop ligt de steenkoollaag. Daarboven ligt zandsteen. Deze laag ligt op ongeveer 3 kilometer diepte. Het aardgas zit, onder hoge druk, in de poriën van deze zandsteenlaag. Door de ondoordringbare zoutlaag boven de zandsteenlaag, kan het aardgas hier niet weg. Boven de dikke zoutlaag liggen kleisteen, kalksteen en lagen klei en zand.

Meer over Het winnen van aardgas

Hoe wordt aardgas gewonnen?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Wellicht ook interessant

Milieubeleid

NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.

Bodemdaling door gaswinning

Gaswinning uit het Groningen-gasveld veroorzaakt bodemdaling. Bodemdaling kan onder andere het waterpeil beïnvloeden en aardbevingen veroorzaken.