Aardlagen

Wanneer we de provincie Groningen als het ware ‘door midden snijden’, zien we een ‘geologische doorsnede’ van het land. In deze doorsnede zijn de verschillende aardlagen goed te zien. Onderop ligt de steenkoollaag. Daarboven ligt zandsteen. Deze laag ligt op ongeveer 3 kilometer diepte. Het aardgas zit, onder hoge druk, in de poriën van deze zandsteenlaag. Door de ondoordringbare zoutlaag boven de zandsteenlaag, kan het aardgas hier niet weg. Boven de dikke zoutlaag liggen kleisteen, kalksteen en lagen klei en zand.

Meer over Het winnen van aardgas

Hoe wordt aardgas gewonnen?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Historie van aardgas en aardolie

Het eerste olieveld in Nederland wordt in 1943 gevonden. In 1959 wordt het Groningen-gasveld aangeboord.

Wellicht ook interessant

Milieubeleid

NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.

Bodemdaling door gaswinning

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook aardgaswinning kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.

Gas- en oliewinning

Gegevens over de metingen van de gaswinning