Gedrag bepaalt de veiligheid

De mens is de beslissende factor als het om veiligheid gaat. Daarom staat in het veiligheidsbeleid van de NAM de factor gedrag centraal. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten het voorbeeld zijn voor hun medewerkers: in hun gedrag, in het herkennen van risicovolle situaties en in het beheersen van risico’s. Onze medewerkers spreken elkaar ook aan op onveilig gedrag. Zo gaat iedereen na werktijd weer gezond naar huis.

De NAM Golden Rules

We maken geen onderscheid tussen medewerkers van de NAM en medewerkers van aannemers. Voor iedereen geldt dat veiligheid vakmanschap is. Ook op veiligheidsgebied passen we de NAM Golden Rules toe:

  • wij hebben respect voor onze buren
  • wij houden ons aan de wet, standaarden en procedures
  • wij grijpen in bij onveilige acties en bij situaties die van de afspraken afwijken.

Voorlichting over veiligheid

De gezondheid van onze medewerkers beschermen we op alle mogelijke manieren. We besteden daarbij extra aandacht aan degenen die voor het eerst op onze locaties komen. Nieuwe medewerkers bijvoorbeeld, nieuwe leveranciers of andere bezoekers. Zo krijgen nieuwe medewerkers een volledige introductie op veiligheidsgebied. Ook worden zij waar nodig verder begeleid om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren. Bezoekers aan onze locaties krijgen altijd instructies over de strenge regels en voorschriften die op onze locaties gelden.

Life Saving Rules

In 2021 is de NAM overgestapt van de 12 Shell Life Saving Rules naar de negen Life Saving Rules van de industrie. Het consequent volgen van deze negen regels moet leiden tot zo min mogelijk incidenten. We willen met deze wijziging beter aansluiten bij de rest van de olie- en gasindustrie en hiermee onze contractpartners ontlasten van de noodzaak om een unieke reeks Life-Saving Rules te handhaven specifiek voor de NAM. Op onze website NAMsafety.nl staat meer informatie over de implementatie van de Life Saving Rules.

Risicobeheersing

Op de NAM-locaties zijn er allerlei risico’s. Zo staan veel leidingen onder druk, worden er steigers gebouwd en zijn hijskranen in de weer. Voor alle werkzaamheden zijn protocollen opgesteld hoe wij zo veilig mogelijk te werk gaan. Tijdens de werkvoorbereiding is het vaststellen van risico’s een verplicht onderdeel. Afspraken worden vastgelegd in werkvergunningen. Vlak voordat een werk start, voeren we altijd nog een laatste risicoanalyse uit. Waar nodig nemen we tijdens de uitvoering van werkzaamheden aanvullende maatregelen. Over eventuele incidenten rapporteren we zowel intern als extern aan de bevoegde instanties. Aan de hand daarvan passen we weer onze protocollen en afspraken aan. Zo voorkomen we herhaling en kunnen we onze organisatie verder verbeteren.

Extra aandacht voor aannemers

Voor de aannemers die voor ons werken gelden nog strengere regels en voorschriften. Zo moeten zij allemaal VCA-gecertificeerd zijn. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en is bedoeld om aannemers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Meer over Veiligheidsbeleid bij de NAM

Een veilige omgeving

De NAM houdt zich aan alle wettelijke voorschriften en regelingen. Ook nemen we allerlei maatregelen om de veiligheid van onze buren te waarborgen.

Wellicht ook interessant

Beheersen van risico's

Milieubeheer bij de NAM gaat over het beheersen van risico’s. Elk jaar weer bepalen we welke risico’s voorrang hebben.

Van bron tot fornuis

Als aardgas een fornuis of cv-ketel bereikt, heeft het een lange weg afgelegd. Dit noemen we de aardgasketen.

Werken bij de NAM

Werken bij de NAM is werken aan de toekomst. Ook stagiairs, vooral met een technische achtergrond, bieden we kansen.